31 oktober 2013

Tweede Kamer moet meer invloed krijgen bij reorganisatie politie


Politiebonden moeten meer aan de weg gaan timmeren voor het welzijn van hun collega's. Zij moeten Tweede Kamerleden met kracht overtuigen dat zij eenzijdig worden voorgelicht door de leiding van de Nationale Politie.

Politiebonden vinden vorming Nationale Politie niet zonder meer beter

De politiebonden doen niet meer mee met de cultuurmonitor voor de Nationale Politie en zijn uit het overleg gestapt. De politietop ziet namelijk niet het belang van een cultuurverandering binnen de politie. Integendeel. De politietop is van mening dat de politiebonden onderdeel zijn van de huidige cultuur binnen de politie. Sterker nog, de politiebonden wordt zelfs kwalijk genomen dat zij signalen over misstanden serieus nemen.


"De politietop geeft aan dat er wordt gewerkt aan verbetering van de cultuur binnen de Nationale Politie, maar in de praktijk wordt collega’s de mond gesnoerd zodra zij met misstanden die intern geen gehoor vinden, als laatste redmiddel de politiebonden informeren." , aldus de politiebonden.

Stockholm-syndroom


De bonden passen ervoor om het Stockholm-syndroom opgedrongen te krijgen. De bonden weigeren te worden gegijzeld door kwaadaardige machten in het Nederlandse politieapparaat. Het gaat namelijk alleen om de macht.

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil ook een cultuurverandering om de prestaties van de politie te verbeteren. Maar dan moet ook verbindend en vertrouwen wekkend leiderschap worden gestimuleerd. Dat gebeurt niet volgens de bonden en dus heeft de minister nu een probleem met zijn eigen politietop.

Sfeer politie is verziekt

De politiebonden blijven zich daarnaast zorgen maken over de reeks incidenten tussen de korpsleiding van de Nederlandse politie enerzijds en de verschillende onderdelen en de politievakbonden anderzijds. Lees de mediaberichten uit het jaar 2013 over de politie en je kunt vrij eenvoudig een zwartboek met een lange rij voorbeelden samenstellen waaruit een uitermate ernstig verziekte sfeer binnen de nationale politie blijkt. Het steekt de bonden dus vooral dat nog steeds ten stelligste wordt ontkend dat politiemensen bang worden gemaakt.

Onrust bij leden politiebonden


Steeds meer individuele leden van de verschillende politiebonden spuien hun ongenoegen over het gebrek aan voortgang. Het is genoeg geweest; het duurt te lang. Politieagenten raken gefrustreerd, weten niet waar zij aan toe zijn, durven niet de politiechefs aan te spreken, leven in een angstcultuur. Zij zien de vorming Nationale Politie eigenlijk niet meer zitten. Uit frustratie leveren zij nu dus maar kritiek op de eigen collega's werkzaam in de bonden. In de sociale media en op de websites spat het ongenoegen ervan af.

Krachtiger optreden politiebonden hard nodig

Schurende ontwikkelingen binnen de nationale politie zijn zo vreselijk zichtbaar, dat ook de Nationale ombudsman, Amnesty International en zelfs de Raad van Europa zich zorgen maken.
Wie doet daar wat aan? Op dit moment blijken de vier beheerst optredende en samen optrekkende vakbonden sterker dan de veel kleinere, soms verdeelde politieleiding. In een Siberisch koud politieklimaat zoeken de vier eendrachtig als een soort Bluepeace-achtige beweging naar warmte bij elkaar. Maar dat is niet genoeg.

Vaste Kamercommissie


De bonden moeten een sterker gezamenlijk persbeleid gaan voeren, moeten meer overleg voeren met de Nationale ombudsman en moeten een vertrouwenspersoon aanstellen voor de contacten met Amnesty in Amsterdam. Tweede Kamerleden weten niet hoe slecht de verhoudingen liggen binnen de politie. De bonden moeten dus bij de volksvertegenwoordigers vaker en meer gestructureerd aandacht vragen voor het welzijn van hun collega's, zelfstandig gaan lobbyen bij de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en aantonen dat de Tweede Kamer door korpsleiding en minister op zijn minst eenzijdig wordt geïnformeerd.

Conclusie


De relatie tussen korpsleiding en werkvloer en tussen politietop en vakbonden is stuk. De bonden voelen zich misbruikt. Zij kiezen nu voor het welzijn van de collega's en dus voor een breuk met de bazen. Zij laten zich in dit machtsspel niet verleiden tot de rol van slachtoffer in het Stockholm-syndroom.

De politiebonden moeten veel meer aan de weg gaan timmeren voor het welzijn van hun collega's; een krachtig en gezamenlijk verweer tegenover een politietop met oogkleppen is dringend noodzakelijk. Om die reden moeten zij in de richting van de politiek een krachtiger stemgeluid laten horen en Kamerleden ervan overtuigen dat zij eenzijdig worden voorgelicht door de leiding van een mank lopende en op macht beluste politieorganisatie.

Tweede Kamerleden moeten zich nadrukkelijker mengen in de vorming van een Nationale Politie. Misschien kan een Nationale Politie dan toch nog een meerwaarde gaan bieden.

7 oktober 2013

Zet Chinezen in als Zwarte Piet

Zwarte Piet


Velen willen niet dat witte Nederlanders Zwarte Piet spelen. Maar Zwarte Pieten horen bij Sinterklaas. Hier ligt een kans voor Chinezen.

Chinese Nederlanders kunnen rol Zwarte Piet best aan

De zwarte 'kunstenaar' Quinsy Gario - pas ruim 33-jaar geleden geboren op de Antillen - wilde de intocht van Sinterklaas in Amsterdam in 2013 tegenhouden en is fel gekant tegen de aanwezigheid van 'racistische Zwarte Pieten'. 

Hij is een historisch onbenul want hij noemt de aanwezigheid van Zwarte Piet beledigend en discriminerend; "zeker in het jaar van de herdenking van de slavernij."

Quinsy denkt dat het Sinterklaasfeest iets is uit de koloniale tijd waar we snel vanaf moeten. Het Sinterklaasfeest is veel ouder en van ver vóór de koloniale tijd! 
Hiermee vervalt Quinsy's argument dat het Sinterklaasfeest discrimineert.

Apartheid
Zwarte Piet is ook geen medelander met een zwarte huidskleur, maar een ZZP'er met een lik zwarte smurrie op z'n toet. Geen makamba pretu, maar een zwart geverfde makamba. Makamba is op Curaçao overigens een racistisch en denigrerend scheldwoord voor blanken. Wat Quinsy in werkelijkheid deed; hij importeerde de enorme en alom aanwezige raciale tegenstellingen vanuit Curaçao naar Nederland. Antillianen in Willemstad zeiden zelfs op tv: ”De Hollanders hebben de apartheid uitgevonden. En nu wíj dat ook willen, moeten zíj hun bek houden.”

Quinsy geen eigenaar van nationale traditie
Sinterklaas zal telkens elk jaar in november in zijn stoomboot Nederland binnen komen varen, maar als het aan Quinsy ligt, blijft de goedheiligman voorgoed thuis. 
Nederlandse witte mensen die dit oud-Hollandse Sinterklaasfeest willen vieren moeten van Quinsy zelfs gestraft worden. Wie discrimineert hier?

Wat een historisch onbenul , die Quinsy. Wat weet hij van de geboorte van Christus? Wat weet hij van het Driekoningenfeest op 6 januari? 
Op een dag gingen drie koningen cadeaus aan het kindje Jezus geven. Een van hen, Caspar, had een zwarte huidskleur en was waarschijnlijk afkomstig uit Ethiopië. 


Op de avond van 5 januari zijn elk jaar veel kinderen in blijde afwachting van de komst van de drie wijzen of de drie koningen; Caspar, Melchior en Balthasar. Die brengen cadeautjes mee. Het is een christelijk feest ter ere van de geboorte van Jezus. In alle rooms-katholieke landen in Europa! In Nederland en België is dit feest van cadeautjes krijgen uitgegroeid tot het Sinterklaasfeest. Ja, met ook een zwarte gulle schenker; die noemen ze in Nederland "Piet".

Chinezen willen graag nieuwe Zwarte Piet worden
Antillianen willen niet dat makamba´s Zwarte Piet spelen, omdat zij denken dat alle witte kinderen denken dat alle Zwarte Pieten Antillianen zijn? Nederlanders willen bij de intocht van Sinterklaas veel Zwarte Pieten zien, zij horen er bij; cultureel erfgoed!

Naast het fenomeen van witte en vaak aangeschoten hulpsinterklazen ligt nu een arbeidsmarkt open voor ZZP'ers die Zwarte Piet willen worden. Dat lijkt niet meer zo vanzelfsprekend weggelegd te zijn voor zwartgeverfde Nederlandse nazaten van kolonisators.
Dus ligt de weg open voor onze alleskunners; de Chinese Nederlanders. 

Er is geen andere etnische groepering die een zodanig groot aandeel ondernemers kent als de Chinese Nederlanders. Prestatiedrang en zelfredzaamheid zijn belangrijk kenmerken van Chinese migranten in Nederland. Niet alleen bezitten zij eigen restaurants, "Jan Patat" - toch ook Nederlands cultureel erfgoed - is ook in Chinese handen. 
Dat vinden de Nederlanders prima! Patat als Nederlands cultureel erfgoed of niet, Chinezen zouden nooit klagen als knechten van Sinterklaas.

Wat had Amsterdam moeten doen
Amsterdam had niet mogen bezwijken onder de mening van een relaief kleine groep zwartkijkers, die het feest van enkele duizenden kinderen verzieken.
Amsterdam had de Antilliaanse 'kunstenaar' Quinsy moeten vertellen dat het merendeel van de gemeenschap niet langer gediend is van deze onzinnige activiteiten. Quinsy is te jong om veel kennis te hebben van de Nederlandse cultuuruitingen. Bovendien ontbreekt het hem aan historisch besef en teert hij alleen op kennis over de alom aanwezige discriminatie op zijn eigen geboorte-eiland.

Amsterdam moet een uitzendbureau voor Chinese Zwarte Pieten beginnen. Chinezen weten wel wat aanpakken is.

Wegingsnotitie inlichtingendiensten in categorie ‘kantklossen’

Minister-president Rutte,  ‘champions league kantklosser' Na het referendum over de in de volksmond en door sommige media genoem...