17 september 2013

Eerst verraden - daarna gezin bedreigd - dank aan Publeaks


Verraders bij gehandicaptenzorg


Verradersactiviteiten van 'zure jaloerse' medewerkers bij Humanitas DMH, een instelling voor gehandicaptenzorg, en de op sensatie beluste 'Volkskrant', hebben grote schuld aan de  'ernstige bedreigingen' aan het adres van interim-manager Raimond Nicodem en zijn gezin.

Doet denken aan NSB

Wat een walgelijke vorm van matennaaierij. 'Volkskrant' wil kennelijk laten zien dat zij de eerste en meest vertrouwde krant van Publeaks is en beloont het NSB-gedrag van laffe anonieme zielenpoten. Daarmee stelt de oud-verzetskrant  zich in een bedenkelijk daglicht.

Als dit klokkenluiden is, heeft 'Volkskrant' - en die andere media die niet kunnen achterblijven - nog veel te leren. Maar, ja commercie stijgt uit boven eerlijke hardwerkende journalistiek en is belangrijker dan het leven van een (dure?) manager en zijn gezin.

Juridische stappen?

Laten we hopen dat Raimond Nicodem bij de politie aangifte doet van bedreiging door de zorgverleners van Humanitas, die kennelijk dit gezin met zinloos geweld tot de gehandicapte clientèle van de eigen instelling willen laten behoren.
Een goede advocaat (en die kan Nicodem best betalen) zou kunnen uitzoeken welke juridische stappen er tegen 'Volkskrant' en Publeaks zijn te ondernemen?

11 september 2013

Publeaks; stomste truc van journalistiek in decennia?


De stomste truc van de Nederlandse journalistiek in decennia?


Hoor en wederhoor en verificatie van feiten bij andere bronnen vormen voor de journalistiek het grootste struikelblok bij geheimhouding identiteit klokkenluider


Publeaks, een site waar klokkenluiders zogenaamd anoniem nieuws kunnen lekken naar maar liefst vijftien verschillende media, is binnen een week gedoemd te mislukken. Dat vinden zowel journalisten als de beetje slimme en voorzichtige klokkenluider zelf.


De opgelaaide discussies gaan voornamelijk over twee onderwerpen. Ten eerste is daar het verwijt in journalistieke kringen zelf over de vermeende luiheid van de achter zijn PC zittende op leknieuws wachtende onderzoeksjournalist. En ten tweede zijn er veel vraagtekens te zetten bij de (schijn-)veiligheid van de klokkenluider.Geheimhouding is struikelblok
Het Adviespunt Klokkenluiders is een doorn in het oog van de media. 'Waarom lukt het ons niet om die klokkenluiders binnen de muren van onze redacties te krijgen', moet wel een veelgehoorde uitroep zijn van gefrustreerde en onmachtig zuchtende redacteuren. Dat komt omdat de media hebben bewezen niet altijd hun bronnen anoniem te kunnen of willen houden. Hoor en wederhoor en verificatie van feiten bij andere bronnen vormen voor de journalistiek het grootste struikelblok bij geheimhouding.


Media willen alleen nieuws maken; de klokkenluiders zal ze een worst zijn!


Het gaat de media kennelijk alleen om nieuws te maken; de klokkenluiders zal ze een worst zijn!
Stuitend is dat de media zelf daarvoor waarschuwen: "Kijk uit wat je doet, we zijn niet verantwoordelijk voor jouw daden, maar breng ons die geheimen want zelf kunnen wij als journaille er niet aankomen. Bovendien zijn wij stinkend jaloers op onze buitenlandse collega's, vooral die in de Verenigde Staten van Amerika, met hun Snowden en Mannings. Daarom hebben wij, de Nederlandse media het veilige, betrouwbare systeem Publeaks gebouwd, waar de sullige, onwetende en onvoorzichtige Nederlandse klokkenluider zijn geheim volstrekt anoniem met ons kan delen. Dan hebben wij - de Nederlandse media - in deze crisistijd weer brood op de plank. Eh, we bedoelen 'kunnen onderzoeksjournalistiek stimuleren'.


PGP versleuteling absoluut onveilig
Maar waarom suggereren de media met de lancering van Publeaks schijnveiligheid voor toekomstige bronnen? Het is ronduit misleiding! En schofterig gedrag, omdat naïeve burgers die hier intuinen toch de klos worden. Want Publeaks is niet veilig, dat wordt op de eigen homepage zelfs toegegeven. Waarom wordt de klokkenluider door de media dan toch moedwillig in gevaar gebracht? Die laatste zoekt terecht zijn toevlucht liever tot het Adviespunt Klokkenluiders.
Dus veilig is Publeaks in ieder geval niet! Al wordt beweerd van wel: "De site maakt gebruik van een 'beveiligd' Tor-netwerk. Daardoor is de identiteit van de afzender niet te achterhalen, ook niet voor de journalist die de documenten ontvangt." Experts lachen om deze schijnveiligheid.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een versleutelingsprogramma; PGP (Pretty Good Privacy). Het woord zegt het al "Pretty Good" in het Nederlands ´redelijk goed´, en het programma is al door tal van veiligheidsdiensten gekraakt. Dus klokkenluiders, trap er niet in!


Bescherming identiteit klokkenluiders is lachertje.
Ambtenaren op het ministerie van Justitie lachen nu al in hun vuistje. Elke vorm van communicatie tussen twee mensen is de zwakste schakel en dus is Publeaks de grootste stompzinnigheid van de Nederlandse journalistiek ooit. Met de digitale mogelijkheden die justitieambtenaren tot hun beschikking hebben is het bovendien eenvoudig "terugrechercheren" tot de bron van het verhaal. Geëncrypte e-mails (PGP) vallen natuurlijk veel eerder op tussen alle gewone e-mailberichten en dat maakt het voor Justitie kinderlijk eenvoudig te traceren waar die vandaan komen. Afscherming van de identiteit van klokkenluiders is een lachertje.


Sterker nog! Op hun website claimt Publeaks dat zij alleen maar de functie hebben van een doorgeefluik en daarom zelf geen inzage hebben in de gelekte bestanden. Dat ontheft Publeaks niet van een eventuele verplichte medewerking met Justitie, zoals ook geldt voor netwerk providers en telecombedrijven. De identiteit van klokkenluiders zal op deze manier nimmer beschermd zijn!


Publeaks strafbaar?
Misleiding door de media met Publeaks van onnozele, naïeve digibeten met het doel er op korte termijn zelf beter van te worden zou strafbaar moeten worden.


Mocht het lekken van vertrouwelijke gegevens achteraf strafrechtelijke gevolgen hebben voor de klokkenluider, dan zouden de betrokken media ingevolge artikel 48 van het Wetboek van Strafrecht als medeplichtigen van een misdrijf eveneens strafbaar kunnen zijn. Zeker wanneer zij mensen uitlokken. Publeaks heeft geen idee wat ze moet doen indien zij onderwerp van onderzoek door Justitie zou worden.


"Wij hebben u gewaarschuwd. Als het fout gaat, is dat uw eigen schuld."
Wat dragen de media in vredesnaam bij aan de samenleving? Zij willen verborgen misstanden blootleggen, maar zullen 'klokkenluiders' willens en wetens beschadigen?
Die kans op beschadiging neemt in ernstige mate toe vanaf het moment dat de media gaan onderzoeken of het waar is wat de klokkenluider onthult. Want stel je toch eens voor dat het medium door onthullingen "onnodig derden schaadt" en dus zelf in een moeilijk pakket raakt.
De echte reden is dus dat het belang van het medium groter is dan dat van de klokkenluider.


Conclusie
Publeaks is een vroege dood gestorven. Zowel de journalistiek als de klokkenluider vindt het een zeer onbetrouwbaar middel om geheimen te lekken.
Voor de media is het ondoenlijk om bij verificatie van de gelekte gegevens de bronnen geheim te kunnen houden.
Voor de klokkenluider geldt dat Publeaks, zelfs door het gebruik van een 'beveiligd' Tor-netwerk en het versleutelingsprogramma PGP absoluut onveilig blijkt te zijn.
Het door de media bewust misleiden van eventuele klokkenluiders zou strafbaar moeten worden.

5 september 2013

Sinterklaas afgeleid van christelijk Driekoningenfeest

Driekoningen

 Zwartepiet

 
Quinsy Gario een nog geen 30-jarige Nederlandse dichter/kunstenaar uit de Antillen, is klaar met het fenomeen Zwartepiet. Ja, zo schrijf je dat, Zwartepiet!
Hij vindt het Sinterklaasfeest iets uit de koloniale tijd waar we snel vanaf moeten. Hij vindt ook dat we Zwartepiet dus niet nodig hebben.

Dit klopt dus van geen kanten en Quinsy spreekt zichzelf tegen. Het Sinterklaasfeest is zeker ouder dan Zwartepiet, maar dan ook van vóór de koloniale tijd!
Hiermee vervalt dus ook Quinsy's argument, dat het Sinterklaasfeest discrimineert. En ook zijn tweede argument: want Zwartepiet hoort dus niet bij 'zijn' opvatting van racisme.
Nederlandse witte mensen die toch het Sinterklaasfeest met Zwartepieten willen vieren moeten van Quinsy zelfs gestraft worden. Wie discrimineert?

Historisch geleuter!


Wat een historisch onbenul is die Quinsy. Wat weet hij van de geboorte van Christus? Wat weet hij van het Driekoningenfeest op 6 januari? Wat weet hij van de geschiedenis van de Christenen en de Moren in Spanje?
In Spanje worden cadeautjes gegeven met Driekoningen, omdat op deze dag de Koningen (één van hen had een zwarte huidskleur!) cadeaus aan het kindje Jezus gaven. Bij volwassenen wordt deze herdenking en het geven van cadeaus vaak gecombineerd met een klein grapje of een surprise. Een klein gedichtje zelfs, dat Quinsy Gairo niet zou durven en willen schrijven.
De dag voor Driekoningen wordt er in bijna alle plaatsen een intocht van de drie koningen georganiseerd, vergelijkbaar met de intocht van Sinterklaas in de Lage Landen. De scholen zijn die dag gesloten.

Caspar de zwarte koning uit Ethiopië


Op de avond van 5 januari zijn - bijvoorbeeld in Spanje - alle kinderen in blijde afwachting van de komst van de drie wijzen of de drie koningen; Gaspar, Melchior and Balthasar. Zij brengen cadeautjes mee. Het is een christelijk feest ter ere van de geboorte van Jezus. In alle roomse landen in Europa! In protestante gebieden is dit feest van cadeautjes krijgen uitgegroeid tot het Sinterklaasfeest. Ja, met ook een zwarte koning, die noemen ze in Nederland "Piet".

Niks racisme!

Quinsy Gairo is blijven hangen in de sixties, maar dan toch in de sixties van de 19e eeuw. Om precies te zijn vóór het jaar 1863.

Of Quinsy Gairo zal als stadsdichter van bijvoorbeeld Valencia in januari 2014 aan de bak moeten om het Driekoningenfeest en daarmee de 'slavernij der Moren' alsnog af te schaffen.

 

Wegingsnotitie inlichtingendiensten in categorie ‘kantklossen’

Minister-president Rutte,  ‘champions league kantklosser' Na het referendum over de in de volksmond en door sommige media genoem...