29 september 2012

ACP: Nationale politie is bouw-val!ACP:  Nationale politie is bouw-val!
Wilco "Wisefinger" leest in een brief aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie (en in de kranten van het laatste weekend van september 2012) dat de realisatie van de Nationale Politie kraakt volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.
Hij zegt dat beoogd korpschef Gerard Bouman moet zorgen voor een politieorganisatie met voldoende professionaliteit en kwaliteit. De ACP is bang dat het mis gaat met de bouw van de Nationale Politie: 'Conclusie is dat het al misgaat met de heipalen en het fundament, om over de muren van het huis nog maar te zwijgen.'
Uit een onderzoek door de ACP blijkt de vrees te bestaan dat de cultuur in de politietop onvoldoende verandert, omdat de "ouwe hap" in de politietop de oude #Koers bepaalt!
Cyrille Fijnaut
Ringo "Ringfinger" hecht meer aan de woorden van criminoloog Cyrille Fijnaut in een interview in De Telegraaf. Ook hij vindt dat de nieuwe Nationale Politie te log wordt.
De Nationale Politie wordt volgens Fijnaut te bureaucratisch en daardoor minder slagvaardig. Ook staan ze volgens hem veel te ver af van het lokale bestuur en de bevolking. Fijnaut weerklinkt in de media als volgt: "Met een flinke politiepost in elke gemeente daaromheen, in plaats van de tien eenheden die het nu worden (..) had je een gekwalificeerde politiemacht op een zichtbare manier dicht bij de burger."


Bouwval of Bouman?
Mirko "Middlefinger" kan zich herinneren dat Bouman ook tijdens "zijn" eigenhandige en eigenwijzige verbouwing van de AIVD in die zelfde bouw-val is gelopen. In januari 2011 werd Bouman als hoofd van de AIVD ook al gewaarschuwd voor bouwfouten. Toen werd hem verweten dat hij oude bouwmaterialen gebruikte, die al aan vervanging toe waren. Tijdens de verbouw van de AIVD werd al regelmatig gerepareerd wat er fout ging. Het huis kwam maar niet op orde!


Herhaling van zetten uit 2011?


Bouman (bijnamen: Bouwval of Bob de Bouwer) dacht dat hij bij de AIVD veel werk had verzet, maar ook toen werden al veel systeemfouten ontdekt, soms verkeerde muren gesloopt, het ging te snel; vaak even uit koers. Tijdens de verbouwing moest er al onderhoud worden gepleegd, zijn de geluiden die Middlefinger zich kan herinneren. Er waren veel muren rond bepaalde plekken gezet. Een ivoren toren rond de top.

Het cement wordt droog en los zand.
ACP houdt de vinger aan de pols. Intern kan het misgaan met de collegiale verhoudingen. Collega's zien elkaar straks niet meer, ze weten van elkaar niet meer wat ze doen en  hebben geen interesse meer in elkaars werk. Het cement tussen de stenen van deze verbouwing wordt droog en los zand.
Slecht voor de politieorganisatie, slecht voor de samenleving, de politiek en slecht voor de (nieuwe?) minister. Uiteindelijk is de burger de dupe!


19 september 2012

Engelandvaarder Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill

Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill


Wilco ”Wisefinger” leest in de media van het overlijden van Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill. Hij vindt zijn geschiedenis in Wikipedia geweldig!
Wat een erelijst! Engelandvaarder en spion/verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog en dus (!) Ridder in de MWO Militaire Willems Orde.

Mirko ”Middlefinger” klikt een paar uur lang door zijn levensverhaal en komt allerlei andere namen van verzetsstrijders tegen. Leuk om te lezen over de Groep Albrecht en het Nederlandse Bureau Inlichtingen (B.I).
 

Albrecht

Begonnen vanuit het niets wierf Albrecht in de beginfase voornamelijk personen uit zijn persoonlijke levenssfeer. Zodoende waren de circa 20 personen waar de groep eind mei 1943 uit bestond grotendeels afkomstig uit de gereformeerde studentenvereniging Societas Studiosorum Reformatorum (SSR). Ondanks de kleine bezetting verzamelde de groep een globaal overzicht van het Duitse militaire apparaat.
 

AIVD

Ringo ”Ringfinger” vindt het een gemis dat Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill met zo’n staat van dienst nooit bij de AIVD heeft gewerkt. Maar misschien zou hij daar helemaal niet op zijn plaats zijn geweest, als militair?
 
Je ziet nu toch ook dat de voormalige Commandant Landstrijdkrachten, Rob Bertholee, loopt te leuren met de door hem zo gepropageerde openheid van de AIVD in de Nederlandse samenleving. Eigen "eer en glorie"? Hij gaf deze maand (13 september) zelfs - op uitnodiging? - een lezing bij de Stichting Privacy First om te vertellen over de inbreuk die de AIVD op de privacy maakt.

Stichting Privacy First

Mirko Middlefinger denkt niet dat dit de stijl van Pierre Louis baron d’Aulnis de Bourouill geweest zou kunnen zijn. Geheime dienst en openheid, wie gelooft dit?
Zelfs privacyfirst maakt op de eigen website (www.privacyfirst.nl) GEEN melding van de lezing door de leider van de AIVD over deze conflictsituatie.
 Heeft AIVD wel ‘sleepnet’ nodig?

  Het is een knap staaltje werk dat de AIVD laat zien. Ondanks een verlepte wet uit 2002, met pre-jihadistische bijzondere inlichtingenm...