Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Politie werkt met AIVD samen met FSB

Politie werkt in overleg met AIVD samen met Russische geheime dienst FSB  
Volkskrant  
De twee Volkskrant-journalisten Huib Modderkolk en Tom Kreling kunnen schrijven als de besten.Zij hebben de gave lezers ademloos mee te nemen in hun verhalen en wel zo dat die niet altijd doorhebben wat feitelijk het nieuws is. Dat vind ik knap. Ik moet de verhalen van Huib en Tom altijd meer dan een keer lezen om de kern vast te stellen en te concluderen dat er heel veel woorden zijn gebruikt. Schrijven is kennelijk leuker dan samenvatten.
Dat geldt zeker ook voor de beschrijving van dit onderzoek naar oude, al langer lopende samenwerkingsverbanden tussen de Nederlandse politie en hun buitenlandse collega’s. Het veelvuldig door elkaar gebruiken van afkortingen van inlichtingendiensten en opsporingsdiensten, gelardeerd met namen van grote landen en met klinkende termen als, geheime dienst, cybercriminelen, hackers, digitale misdaad en gevaar, vertroebelt helaas snel waar het echt om gaat.
Politie liais…
Recente berichten

Nederlandse politici zwichten voor terrorisme

Nederlandse politici zwichten voor terrorisme "Aanpak van terrorisme is niet het sluiten van grenzen of het controleren van bus- of treinkaartjes"Slechts één misdadiger rijdt een paar uur in een trein anoniem door Nederland en ontregelt na zijn dood ongewild het openbaar vervoer in Europa. Tenminste wanneer Nederlandse politici zwichten voor terrorisme.Volgens Volkskrant-journalist Raoul du Pré (5 januari 2017) neemt het maatschappelijk draagvlak voor vrij verkeer van mensen af. Dat zou gebeuren onder druk van populistische politieke groeperingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland.
Volksvertegenwoordigers verliezen strijd tegen terrorisme Het theater van de angst is in zijn gehele omvang tot ontplooiing gekomen en belemmert binnenkort niet alleen het reizen door Europa, maar bedreigt ook het vrije denken. De terrorist heeft niet gewonnen, maar wij hebben verloren; murw geslagen, zonder enig spoor van veerkracht noch verzet. Met verkiezingen in aantocht zijn politici ten eind…

AIVD moet undercover personeel beter beschermen

Digitale controles bij banken of aan de grenzen maken undercover werk gevaarlijker

Te veel  organisaties staren zich blind op de ruimere bevoegdheden voor het onderscheppen van metadata. De Raad van State, de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) als ook het Genootschap van Hoofdredacteuren, de NVJ en de Raad voor de Rechtspraak zijn alleen bezorgd over de uitwerking van de door het kabinet goedgekeurde 'aftapwet'.Zelfs de Tweede Kamer neigt naar een te haastige behandeling van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) door zich eveneens te beperken tot commentaar op een ‘sleepnet’. 
Een tegengeluid was medio december 2016 te lezen in een 'open brief' van 29 vooraanstaande wetenschappers aan de Tweede Kamer waarin zij schreven bezorgd te zijn over onvoldoende waarborgen in deze nieuwe Wet.
Afluisterbevoegdheden moeten weliswaar met grote zorgvuldigheid worden afgewogen, maar daarmee wordt de beoordeling van andere wetsarti…

Pionierswerk AIVD en Counter Terrorism Group

Pionierswerk AIVD en Counter Terrorism Group (CTG) tijdelijk belangrijker dan bureaucratische regels

De Nederlandse veiligheidsdienst AIVD laat prijzenswaardig pionierswerk zien bij de oprichting van een platform binnen de Counter Terrorism Group (CTG) om sneller en beter gegevens tussen EU-landen te kunnen uitwisselen. 
Het is simpel sceptisch te zijn en redenen te vinden dat dit platform niet zal werken. Het is een ‘Hell of a job’. Er zijn nogal wat bestuurlijke en juridische hindernissen die inlichtingendiensten moeten trotseren.
Bureaucratie is dodelijk Elk pionierswerk drijft op doorzettingsvermogen en is allergisch voor een ambtelijke omgeving. Zolang het operationele platform van de CTG ‘buiten beeld’ functioneert in het ondoorzichtige web van inlichtingendiensten is er goede kans van slagen. Want de CTG heeft geen last van EU-regels, de werkwijze is diffuus en de controle door toezichthouders is lastig. Het is moeilijk aantoonbaar wie verantwoordelijk is, omdat deze club een …

Lot Snowden voor altijd in handen van westerse media

Dit artikel verscheen op 13 juli 2016 op de website van  http://www.opiniestukken.nl/opiniestukken/artikel/1255/ Lot-Snowden-voor-altijd-in-handen-van-westerse-media Lot Snowden voor altijd in handen westerse media
Westerse media hebben te weinig aandacht voor cruciale kentering in het leven van Snowden. Die zit met zichzelf in de knoop en voelt zich onbegrepen door twee dictatoriale regimes van VS en Rusland.
"Westerse media moeten aandacht geven aan Snowdens noodkreet uit Moskou: “Can you hear me now?""
Edward Snowden vreest voor de privacy van Russen, zo blijkt uit zijn commentaar op de recent afgekondigde Russische antiterrorismewet. Die wet maakt veel inbreuk op de grondrechten van burgers en geeft vergaande bevoegdheden aan de Russische Nationale Garde. Waarom laat Snowden zich zo negatief uit over de wetgeving in zijn gastland Rusland?
Criticasters menen dat de Russische overheid hem die vrijheid geeft omdat zijn rol in de propagandamachine van het FSB is uitgespeeld. A…

Arrestatie Syriërs na datamining (longread/popular)

Treinkaping Syrische terroristen verijdeldUPDATE:13 OKTOBER 2016

Inleiding Vier Syriërs wilden in 1975 in Amersfoort een internationale trein met Russische Joden kapen, maar na een tip van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) arresteerde de Amsterdamse politie de vier terroristen.
De Syriërs werden in Hotel Neutraal op het Damrak van hun bed gelicht. Bij de inval in hun kamer vond de politie pistolen, pistoolmitrailleurs en een namaakbom, met draden en een batterij. Een terreuraanslag door vier bewapende vrijheidsstrijders van de Syrische verzetsbeweging ‘al Saiqa’ was voorkomen. "Datamining inlichtingendiensten cruciaal bij arrestatie in Rusland opgeleide Syrische terroristen" Buitenlandse inlichtingendiensten hadden met behulp van (signal intelligence) SIGINT  (delen van) telefoonnummers in het Midden-Oosten onderschept en deze metadata gedeeld met de BVD. Lange lijsten werden door de BVD dagelijks en handmatig vergeleken met gegevens van telefoongesprekken uit Nederland m…

Onderzoek ACP: "ouwe hap" in politietop bepaalt de koers

ACP:  Nationale politie is bouwval!September 2012
In een brief aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie en in de media voorspelde Gerrit van de Kamp voorzitter van de politiebond ACP eind september 2012 al dat de realisatie van de Nationale Politie kraakt.

Nu bijna vier jaar later is de conclusie gerechtvaardigd dat onder de 'leiding' van Gerard Bouman het op alle fronten is misgegaan met de heipalen, het fundament, de muren, om over de plinten nog maar te zwijgen.


"Ouwe hap"Uit een onderzoek door de ACP blijkt  dat de cultuur in de politietop onvoldoende is veranderd, omdat de "ouwe hap" in de politietop de oude koers bepaalt!

Criminoloog Cyrille Fijnaut zei destijds in een interview met De Telegraaf dat de nieuwe Nationale Politie te log wordt, te bureaucratisch en daardoor minder slagvaardig. Ook staat ze volgens hem veel te ver af van het lokale bestuur en de bevolking.

Fijnaut weerklinkt in de media als volgt: "Met een flinke politiepost i…